Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Οι χορηγοί μας/GFDs sponsorer

Το ΔΣ της ΕΚΔ ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς μας, που με τις γενναιόδωρες χορηγίες τους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης της Κοινότητάς μας για την εθνική επέτειο της επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821. Καλούμε τους Έλληνες της Δανίας και τους φίλους Δανούς να επισκέπτονται και να χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις, που ενισχύουν την ΕΚΔ.
---------------------------------------------------------------
GFDs Bestyrelse udtrykker hermed sin taknemmelighed overfor de mange sponsorer, der har med deres generøsitet har bidraget til nationalfestens succes den 2.april.Vi opfordrer foreningens medlemmer og venner til at besøge og bruge de virksomheder, som støtter GFD.