Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ: Σάββατο 20 Μαΐου, 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.                                                       

 

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:
Οι Εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.Σάββατο 6 Μαΐου 2023

 


Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Κοπεγχάγης 


Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Κοπεγχάγης λειτουργεί στο Skt Annæ Gymnasium ,Valby  τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Φορέας και υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο Σύλλογος Γονέων Ελληνικού Σχολείου Κοπεγχάγης .

Δασκάλα :   Αλεξάνδρα Κωνσταντή
e-mail:         graeskeskole@gmail.com      

Τρίτη 2 Μαΐου 2023

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ: Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:
Οι Εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.