Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Κοπεγχάγης 


Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Κοπεγχάγης λειτουργεί στο Skt Annæ Gymnasium ,Valby  τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Φορέας και υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο Σύλλογος Γονέων Ελληνικού Σχολείου Κοπεγχάγης .

Δασκάλα :   Αλεξάνδρα Κωνσταντή
e-mail:         graeskeskole@gmail.com