Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Τo ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Κοπεγχάγης λειτουργεί στο Skt Annæ Gymnasium ,Valby  τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Φορέας και υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο Σύλλογος Γονέων Ελληνικού Σχολείου Κοπεγχάγης .
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επικοινωνήστε με μέλη του συμβουλίου  ή τη δασκάλα.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Δασκάλα : Χριστίνα Γκατζόγια
e-mail: christiga69@yahoo.gr                  
Συμβούλιο :graeskeskole@gmail.com