Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

18 November at 11:00


(ENGLISH)
18 November at 11:00
On behalf of Greek Community of Denmark and Verdens Kultur Centret,we would like to invite you to our event dedicated to the memory of the people’s struggle against the military junta:

-Danish movie Din nabos søn - Your Neighbor's Son , a documentary directed by Jørgen Flindt Pedersen and Erik Stephensen will be shown and a discussion will follow the event.
-Photo exhibition
The event will be held at: Verdens Kultur Centret Nørre Allé 7, 2200 København N
(DANISH)  
18 November kl. 11:00
Den Græske Forening i Danmark og Verdens Kultur Centret, invitere dig til vores arrangement dedikeret til minde om folketes kamp mod militærjuntaen:
-Dansk film “ Din nabos søn – Your Neighbor's Son, en dokumentar regisseret af Jørgen Flindt Pedersen og Erik Stephensen vil blive vist og en diskussion følger eventet.
-Fotoudstilling
Film screening, fotoudstilling og diskussion vil blive afholdt på: Verdens Kultur Centret Nørre Allé 7, 2200 København N