Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτικό σημείωμα που μας περιήλθε από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, και παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών σας.
Αγαπητοί μας Ομογενείς,
Στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια, επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι από τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε σταδιακά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν είχαν κτηματοyραφηθεί έως σήμερα. Πληροφορίες σχετικά με το ποιες περιοχές κτηματοyραφούνται, τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για κάθε περιοχή και τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Κτηματοyράφησης μπορείτε να βρείτε στην «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στην ιστοσελίδα του
Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» www.ktimatologio.gr Τι πρέπει να ΓΝΩΡΙΖΠΕ για την υποβολή της δήλωσης σας: • Για τη διευκόλυνση των πολιτών, αναmύχθηκε μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, Φιλική προς τον χρήστη και πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers. Για την Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης επισκεφτείτε το e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΗΛΕκτΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ κrΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 2308/95) https://www.ktimanet.gr /CitizenWebApp/lnfo Page .aspx
• Για την έντυπη υποβολή της δήλωσης, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε, αν το επιθυμείτε, κάποιον τρίτο για την εκπροσώπησή σας. Τα σχετικά έντυπα για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας καθώς και οδηγίες/υποδείγματα συμπλήρωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/KgcwbcνSdlGNBJFO.aspx Τέλος, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η Διοίκηση και τα στελέχη του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι στην διάθεση σας για την διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, μέσω τηλεδιασκέψεων με τις κατά τόπους οργανώσεις, προκειμένου να σας παρέχουν όλη την απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με την διαδικασία υποβολής δηλώσεων. Κοινό στόχο και σκοπό αποτελεί η ολοκλήρωση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του
Εθνικού Κτηματολογίου για την δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς συστήματος καταγpαφής και δημοσιότητας τωv δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας τους, με την συμμετοχή όλων μας!