Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

KΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η Ελληνική Κοινότητα Δανίας σας προσκαλεί στον εoρτασμό της εθνικής επετείου.
14:00, Εστιατόριο ‘Ακρόπολις’, H. C. Ørsteds Vej 70, 1879 Frederiksberg
.......................................
SUNDAY OCTOBER 27
The Greek Community of Denmark invites you on the occasion of national day
14:00, Acropolis Restaurant, H. C. Ørsteds Vej 70, 1879 Frederiksberg