Τρίτη 26 Μαΐου 2020

UNESCO - ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ της ΦΥΣΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ:
UNESCO - NATURAL SITES IN GREECE

Meteora (mixed natural and cultural)

Mount Athos (mixed natural and cultural)