Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

 1821-2021

48 χρωμολιθογραφικοί πίνακες με
φορεσιές από Αττική, Ρούμελη, Εύβοια,
Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη
σχεδιασμένες με σεβασμό και γνώση από την
Αθηνά Ταρσούλη και σε λιθογραφική
προσαρμογή από τον Κώστα Γραμματόπουλο
1941.

(Πηγή: ιστοσελίδα του Κου Χρήστου Αδαμόπουλου
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4257260514305942&id=100000661051847)