Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

 


ΔΣ ΕΚΔ / GFDs Bestyrelse, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας-ΕΚΔ για το έτος 2022

Ελίνα Σταματάτου :                   Πρόεδρος
Ζωή Λαμπράκου
:                       Αντιπρόεδρος
Κωσταντίνος Τερζάκης :            Γραμματέας
Xρόνης Κολιτσόπουλος:            Ταμίας
Σοφία Γαργαράκη :                     Μέλος

Σπύρος Λιάβας:                           Aναπληρωματικό μέλος 
Μιχάλης Γνεσούλης:                   Aναπληρωματικό μέλος 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους!

Nørre Allé 7 - 2200 Kbh N
e-mail: greeksociety.dk@gmail.com
Τήλ(+45)81939385
www.greeksociety.dk

GFDs ny bestyrelse, 2022

Elina Stamatatou:                      Formand
Zoe Lamprakou :                       
Næstformand
Kostantinos Terzakis :               Sekretær
Chronis Colitsopoulos:              Kasserer
Sofia Gargaraki :                       Medlem

Spiros Liavas:                           Suppleant medlem
Michalis Gnesoulis:                  Suppleant medlem

Vi takker medlemmerne for deres støtte og tillid!

Nørre Allé 7 - 2200 Kbh N
e-mail: greeksociety.dk@gmail.com
Tlf. 
(+45)81939385
www.greeksociety.dk