Τρίτη 2 Μαΐου 2023

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ: Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:
Οι Εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.