Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ: Σάββατο 20 Μαΐου, 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.                                                       

 

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:
Οι Εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου 07.00π.μ. - 19.00μ.μ.