Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

 


ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΕΚΔ
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 12:00-16:00, Murergade 8, 2200 KBH
Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ έχουν τα μέλη, που μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2024, 12:00, έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους (200 κορ./100 κορ. φοιτητητές) για το 2024. Η συνδρομή καταβάλλεται στον λογαριασμό της Κοινότητας, Reg.nr. 1551, Konto 2510458101 ή με μετρητά στο χώρο της συνέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη της Γ.Σ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ
1. Έναρξη της ΓΣ και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕΠ), η οποία προεδρεύει της ΓΣ και αποτελείται από 3 μέλη (πρόεδρο, γραμματέα, μέλος).
2. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλισης της ΓΣ.
3. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του ΔΣ.
4. Έκθεση της ΕΞΕΠ.
5. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ.
7. Προτάσεις του ΔΣ και των μελών.
8. Λήξη της ΓΣ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τη ΓΣ
Μέλη, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην τακτική ΓΣ, θα πρέπει να τις καταθέσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά στο mail greeksociety.dk@gmail.com ως 16/2 (ώστε να σταλούν και στα μέλη πριν τη ΓΣ ).
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Η εκλογή ΔΣ και ΕΞΕΠ της ΕΚΔ γίνονται αμέσως μετά τη λήξη της τακτικής ΓΣ, με το σύστημα της απλής αναλογικής, με μονοσταυρία και με τη συμμετοχή συνδυασμών, που αποτελούνται από τουλάχιστον 1 υποψήφιο.
β) Με την έναρξη των αρχαιρεσιών σχηματίζονται συνδυασμοί, που καταθέτονται στην ΕΦΕΠ υπογεγραμμένα από τον επι κεφαλής κάθε συνδυασμού. Η ΕΦΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων και των συνδυασμών.
γ) Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των συνδυασμών, που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο συνδυασμών, η έδρα δίνεται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την ΕΦΕΠ.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του ίδιου συνδυασμού.
ε) Οι συνδυασμοί δεν χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.
ΔΣ ΕΚΔ
Όλες οι αντιδράσεις:
Nikolas Zois, Georgios Panagiotopoulos και 1 ακόμη