Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Διάλογος αναφορικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Greek Embassy in Copenhagen
Σας αποστέλλουμε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού στο πλαίσιο του διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: http://helledforum.minedu.gov.gr/
Εκ της Πρεσβείας
--
Embassy of Greece in Copenhagen
Hammerensgade 4, 3rd floor
1267, Copenhagen K, Denmark
Tel.: (+45) 3311 4533
Fax: (+45) 3393 1646
email: gremb.cop@mfa.gr
web: http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/denmark.html