Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Θεία Λειτουργία - Κυριακή 27 Μαρτίου.

- Κυριακή, 27 Μαρτίου. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Ὄρθρος 9:00 π.μ. 
Θεία Λειτουργία καί δοξολογία ἐπί τῇ ἐθνικῆ ἐπετείῳ 10:00 π.μ.
(Sankt Augustins Kirke, Jagtvej 183D, 2100 København Ø)