Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Το ΔΣ της ΕΚΔ | GFDs Bestyrelse, 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας-ΕΚΔ για το έτος 2018

Ελίνα Σταματάτου :                   Πρόεδρος
Αλέξανδρος Δαμαλάς :              
Αντιπρόεδρος
Κωσταντίνος Τερζάκης :            Γραμματέας
Xρόνης Κολιτσόπουλος:            Ταμίας
Γιάννης Γαβαλιάς :                     Μέλος

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους!

Nørre Allé 7 - 2200 Kbh N
e-mail: greeksociety.dk@gmail.com 
Τήλ(+45)81939385
www.greeksociety.dk

GFDs ny bestyrelse, 2018

Elina Stamatatou:                      Formand
Alexander Damalas :                 
Næstformand
Kostantinos Terzakis :               Sekretær
Chronis Colitsopoulos:              Kasserer
Giannis Gavalias                     Medlem

Vi takker medlemmerne for deres støtte og tillid!

Nørre Allé 7 - 2200 Kbh N
e-mail: greeksociety.dk@gmail.com
Tlf. 
(+45)81939385
www.greeksociety.dk