Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

 Η Λογοτεχνία ελληνικών και ξένων έργων, δωρεάν στο Διαδίκτυο

'Η Ανοικτή Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε το 2010 και αποτελεί ένα αποθετήριο με χιλιάδες ελληνικά ψηφιακά βιβλία που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο. "
Τα βιβλία είναι ελληνικά ή ξενόγλωσσα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.


https://www.openbook.gr/