Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

 


                      28η Οκτωβρίου 2021

 

 

Η Ελληνική Κοινότητα διοργανώνει εορτασμό την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στη 13:00

στο Εστιατόριο AKROPOLIS, H.C. Ørstedsvej 70,1879 Frederiksberg.

 -------------------------------------------

Stor Fest i Anledning af Nationaldagen for den 28. oktober

Søndag den 31 oktober kl.13:00 på Restaurant AKROPOLIS, H.C.Ørstedsvej 70,

1879 Frederiksberg