Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ:

https://lifeindenmark.borger.dk/theme/when-you-arrive?fbclid=IwAR1uTRgWCgbTgMoaIsk67mOGc4lL4CcUKioGEDoxVRDWiTz-j9JnDh-o1Ug


https://www.nyidanmark.dk/en-GB?fbclid=IwAR155LmD4G3RjEZg6HhUpAa_jNrO3B7NXET-OK5MrhgIRZkKRfTgW1BWXbo